Center Staffs

Main Office
Director Dr. Tsung-Yu Lai

ext. 62861

tylai@nccu.edu.tw
Professor of Department of Land Economics
Secretary Mr. Ming-Shun Tsai

ext. 62866

mstsai@nccu.edu.tw
Teaching and Learning Section
  Section Chief Dr. Shih-Chi Chin

ext. 62861

duan@nccu.edu.tw
 Associate Professor of Department of History
Administrative Specialist (Ⅰ) Ms. Pu-Ye Chen

ext. 62869

puyueh@nccu.edu.tw
 
Deputy

Mr. Yuan-Chao Hsiao

ext. 62862

yuanchao@nccu.edu.tw

 
Project Assistant Ms. Yu-Jui Chen

ext. 62175

yujuic@nccu.edu.tw
Higher Education Sprout Project
Project Assistant Ms. Yi-Han Lu

ext. 62862

lulukumo@nccu.edu.tw
Higher Education Sprout Project
Project Assistant Ms. Jou-Chin Hsu

ext. 62865

kkihana335@gmail.com
Higher Education Sprout Project
 
e-Learning Section
Section Chief Dr. Tsung-Yu Lai

ext. 62861

tylai@nccu.edu.tw
Professor of Department of Land Economics
Administrative Specialist (Ⅰ) Ms.Yu-Jing Huang

ext. 62176

eunise26@nccu.edu.tw
 
Technician (II) Mr. To Yuan Huang

ext. 62864

ccsppykimo@nccu.edu.tw
 
Project Assistant Ms. Huei-Ya Hu

ext. 62863

hueiyahu@nccu.edu.tw
Higher Education Sprout Project
Project Assistant Mr. Yen-Ju Ho

ext. 80517

jammy@nccu.edu.tw
Tweloe Project
Project Assistant Ms. Shih-Ting Chen

ext. 80516

chenst@nccu.edu.tw
Tweloe Project
Project Assistant Ms. Ting-Wei Chiang

ext. 62955

chiangtw@nccu.edu.tw
Tweloe Project
Planning and Research Section Research Section
Section Chief Dr. Tsung-Yu Lai

ext. 62861

tylai@nccu.edu.tw
Professor of Department of Land Economics
Teaching Assistant Ms. Yi-Hsuan Kuan

ext. 63503

shuan@nccu.edu.tw
 
Project Assistant Ms.Yi-Ting Lai

ext. 63473

laiyt@nccu.edu.tw
Higher Education Sprout Project
Undefined